arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
 
 
 
 
 
 
 
Kasko Sigortası Teminatları

Bütün sigorta şirketlerinin sundukları kasko sigortası teminatları değişmekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminatlar aşağıdaki gibidir.

Çarpma-Çarpılma Teminatı:
Aracın durduğu veya hareket ettiği durumlarda aracın zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar.

Yangın Teminatı:
Bir kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararları karşılar.

Hırsızlık Teminatı:
Aracın veya üzerindeki aksesuarların çalınması sonucunda meydana gelebilecek zararları karşılar.

Enflasyon Teminatı:
Meydana gelebilecek araç değer artışlarına karşı enflasyondan korunma güvencesi sağlar.

Ferdi Kaza Teminatı:
Çok küçük bir prim karşılığında vefat ve sakatlığa karşı sevdiklerinizi ve kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Bir kaza sonucunda araçta bulunan yolcuların, vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, sakat kalmaları halinde kendilerine tazminat ödenir.

Ferdi Kaza Deprem Teminatı:
Deprem sonucu meydana gelebilecek hallerde araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

Hukuksal Yardım Teminatı:
Bu teminat ile bir kazaya karışmanız halinde araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleriniz karşılanır. Sigortanız, limitler dahilinde sizin adınıza bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

Yardım Hizmet Paketi Teminatı:
Elektrik arızası, mekanik bir arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucunda sigortalı aracın hareketsiz kalması, araç ve içerisindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu teminat ile kapsam altına alınır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı:
Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda aracınızda oluşabilecek hasarlar bu teminat ile kapsam altına alınır. Bu teminatı almanız, Türkiye topraklarının deprem kuşakları içinde yeralmasından dolayı son derece önemlidir!

Sel/Su Baskını Teminatı:
Sel ve su baskınları sonucunda aracınızın uğrayacağı zararları bu teminat ile güvence altına alabilirsiniz. Alt yapı sorunları yüzünden sürekli cadde ve evleri su basan ülkemizde bu teminatın alınması son derece önemlidir.

Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Halk Hareketleri ve Terör Teminatı:
Herhangi bir sebepten dolayı öfkelenmiş bir kalabalığın aracınıza vereceği zararlar bu teminat kapsamındadır. Terörün vermiş olduğu maddi zararların büyüklüğü dikkate alındığında bu teminatın alınması son derece önemlidir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı:
Bir kaza durumunda başka araç ve kişilere zarar vermeniz halinde bu zararı ödemekle yükümlüsünüzdür. Eğer yeterli düzeyde bir ihtiyari mali mesuliyet teminat bedeli belirlemişseniz tüm bu zararları sizin yerinize sigorta şirketi karşı tarafa öder.

Asistans Hizmeti:
Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
İkamet yerine nakli,
Emanet ve muhafazası,
Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil yapılması,
Birlikte seyahat edenlerin nakli,
Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
Acil mesajların gönderilmesi,
Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının ödenmesi,
Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda
Tüm bu avantajlardan araç sahibinin eşi ile birlikte 18 yaşından küçük çocukları da yararlanabilmektedir.

Anlaşmalı Servis İstasyonları:
Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya Asistans Hizmet tarafından ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile hiç bir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınız teslim alabilirsiniz.


Uygulanan İndirimler

Hasarsızlık İndirimi:
Sigorta süresi içinde, hasarınız olsa dahi herhangi bir kasko hasar tazminat talebinde bulunmadıysanız poliçeniz yenilenirken poliçenize %30 ile %60 arasında indirim uygulanabilmektedir. Sigorta şirketinizi değiştirseniz bile hasarsızlık indiriminiz devam eder. Hasar ihbarında bulunmadığınız her yıl indirim oranınız artar.

 

Diğer Başlıklar
  Kasko Sigortası Nedir?
  Kasko Sigortası Genel Şartları
  Kasko Sigortası Teminatları